Spint komt in vele gewassen voor. Voorkomen en bestrijden kan met behulp van roofmijten.

Toont alle 3 resultaten

Zijbalk weergeven

Spint

Spint zit in vele gewassen zoals Klimop (Hedera), Hortensia (Hydrangea), Buxus, Roos, kamerplanten, etc. In kasjes geven ze veel problemen in gewassen als komkommer, tomaat, aubergine en paprika. Spint houdt van hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid. bij de juiste omstandigheden kan spint in korte tijd exploderen.

Schade door spint

Spint zijn mijten die plantensappen zuigen uit bladeren. Hierdoor verkleuren de bladeren geel en zullen ze uiteindelijk bruin verkleuren, verdrogen en afsterven. Als de druk van spint hoog is kan er webvorming in de plant ontstaan. In de webben zijn de mijten zichtbaar.

Het uiterlijk van spint

Spint zit vaak aan de onderkant van het blad. Volwassen mijten zijn ongeveer 0,5mm groot en hebben 4 paar poten. De kleur van spint is afhankelijk van de soort spint en van de plant waarop de spint gevestigd is. De kleur varieert van geel-groen tot rood-bruin. De eitjes van spint zijn ronde heldere tot cremekleurige knikkertjes van 0,14mm groot.

De levenscyclus van spint

Spint heeft 5 ontwikkelingsstadia, namelijk: ei, larve, het eerstenimfenstadium, het tweede nimfenstadium en het volwassen stadium. Als de larven uit het eitje komen hebben ze nog 3 paar poten. De larven beginnen met het eten van de plantensappen en als ze genoeg gegeten hebben gaan ze stil zitten op het blad om te ontwikkelen naar het eerste nimfenstadium. Vanaf dan heeft spint 4 paar poten. Bij elke ontwikkeling naar het volgende stadium vervelt de spintmijt. Als spint zich ontwikkeld heeft naar het volwassen stadium dan paart een vrouwtje met een mannetje en kan het vrouwtje eitjes gaan leggen. Hoeveel eitjes een vrouwtje zal leggen is afhankelijk van de waardplant en het klimaat maar ligt zo tussen de 80 en 180 eitjes per vrouwtje. Als de de dagen korter worden, de temperatuur lager wordt en het voedselaanbod verminderd dan gaan bevruchte vrouwtjesspintmijten in diapauze. Deze vrouwtjes kruipen weg in spleten, tussen afgevallen blad of schors om te overwinteren. Als in het voorjaar de omstandigheden weer gunstig zijn komen de diapauzevrouwtjes weer tevoorschijn om vervolgens hun eitjes af te zetten op nieuwe waardplanten.

Biologische bestrijding spint

Voor de bestrijding van spint wordt meestal gebruik gemaakt van 2 soorten roofmijten namelijk Neoseiulus californicus (voorheen Amblyseius californicus) en Phytoseiulus persimilis. Beide roofmijten zijn predatoren en eten de plaag op. Bij biologische spintbestrijding geldt: begin op tijd. Zijn er al webben aanwezig dan zal de biologische bestrijding te traag gaan, dan is er veel te veel spint aanwezig om nog te starten met roofmijten.

Een hele kleine aantasting spint kan biologisch bestreden worden met de roofmijt Neoseiulus californicus. Neoseiulus californicus is een roofmijt die naast spint ook kan overleven op stuifmeel en zelfs enkele weken kan hongeren. Hierdoor kan deze roofmijt ook “preventief” (voordat er spint aanwezig is) ingezet worden. Neoseiulus californicus is minder gevoelig voor een lage relatieve luchtvochtigheid dan de roofmijt Phytoseiulus persimilis. Neoseiulus californicus is  geschikt om in te zetten bij een eerste spint of wanneer spint verwacht wordt zodat een spintexplosie wordt voorkomen. Neoseiulus californicus is niet geschikt om in een tomatenplant uit te zetten.

Een grotere plaag spint kan opgeruimd worden met de roofmijt Phytoseiulus persimilis. Deze roofmijt kan een haard met spint leegeten. Zo kan deze roofmijt 5 volwassen mijten of 20 spinteieren of larven per dag eten. Phytoseiulus persimilis eet alleen spint en kan dus niet overleven op ander voedsel. De roofmijt kan niet goed tegen een lage luchtvochtgheid. Dit kan de oorzaak zijn dat biologische spintbestrijding op hete zomerdagen moeilijk lukt. De planten op deze dagen besproeien met water (bijvoorbeeld met een plantenspuit) zal de roofmijten helpen de spint te bestrijden. Phytoseiulus persimilis is geschikt om in te zetten als spint in het gewas aanwezig is en deze snel opgeruimd moet worden.

Zowel Neoseiulus californicus als Phytoseiulus persimilis zijn geschikt om buiten uit te zetten (na de nachtvorstperiode) en worden in professionele (buiten)teelten (buiten) gebruikt.

De gaasvlieg Chrysoperla carnea eet ook spint. Deze predator staat beschreven witte vlieg.